Årlige Arkiv: 2012

Stamfiske snart ferdig

Det har den siste tida pågått fiske etter stamlaks til produksjonen av smolt ved Rossåa settefisk. Det er nå 5 hofisk og 2 hannfisk som er godkjent som stamfisk, med det er ønskelig med 2-3 hannfisk til for å sikre

Sesongslutt onsdag 15. august

Onsdag 15. august er sesongen slutt for laksefiskerne i Toåa. Det gjelder både laks- og ørretfiske, som slutter onsdag kveld kl 24.00. Årets sesong har vært en sesong på det jevne, og kan ikke benevnes hverken som god eller dårlig.

Liten fiskar med stor laks

6 år gammle Kristian Boge Tveit frå Vaksdal i Hordaland fekk i dag sin første laks på heile 8,2 kg i Toåa. Her ser du ein stolt liten kar med fangsten. Litt arbeid vart det å hale den i land

To uker til sesongslutt

Det er ennå litt over to uker til sesongslutt i Toåa. Den 15. august er det nemlig slutt både på laksefisket og ørretfisket for i år. Så langt har det vært en bra sesong, med bra fangster i starten av

Midtsesongevaluering

Det er nå gjort gytebestandsevaluering i midtsesongen, og krava som er sett av Direktoratet for Naturforvaltning er nådd med god margin. Fisket forsett derfor til 15. august uten endring av kvoter eller fisketid. Elvaeigarlaget oppfordrer likevel til å spare hunnfisk

Flere lakser til stamlakshuset

Til tross for at flere fine lakser er fanget er det ingen som frem til nå har villet investere i fremtidig laksefiske. Leder av elveeierlaget Ola Bruset var derfor svært fornøyd når han fikk tlf med forespørsel om henting av

Midtsesongevaluering

Direktoratet krever midtsesongevaluering av fisket i Toåa og ti andre elvar i Møre og Romsdal. De vil dei ha inn alle fangsrapporter hittil i år for å vurdere om det er nødvendig med tiltak for resten av sesongen, som i

Godt fiske igjen

De siste par dagene har det vært godt fiske igjen. Det har nok sammeneheng med det varme sommarværet vi har hatt, og som sagt har det gitt seg utslag på statistikken. I dag tok Sven Sandodden (bildet)en fin villaks på

Laks på 7,6 kg

Onsdag kom det på land en fin laks på 7,6 kg. Det var svensken Anders Duvfa som fikk napp etter at det hadde kommet en del regn det siste døgnet. Det er meldt litt regn utover uka, og det vil

De første laksene

Laksefisket er allerede godt i gang, og det er landet flere lakser de siste dagene. Før helgen var elva for kald og blank, med med regnet kom bedre vannføring og litt farge på vannet. Det gjorde susen, og fikk laksen