Månedlige Arkiv: juli 2011

Skjellprøver av laksen

På grunn av mye oppdrettslaks i fjordene i Midt-Norge har Direktoratet for naturforvaltning satt i gang et prosjekt for å analysere innslaget av oppdrettslaks som går opp i elvene. Dette medfører at det må tas skjellprøver av all laks som