Månedlige Arkiv: april 2010

OBS – nye fisketider!

Myndighetene har regulert fisketidene i elvene i år. For Toåa er de nye fisketidene fra og med 1. juni, til og med 15. august. Dette gjelder både laks og sjøørret. Det vil si at det ikke lenger er ekstra fiskeperiode