15. juni starter laksefisket i Toåa

Vi gleder oss til å starte ny sesong med laksefiske i Toåa.  Resultatet av fisket i elver som har startet fisket har vært bra, og det ser ut som det gode smålaksåret i fjor kanskje skal bli det nye storlaksåret i Toåa. La oss håpe det! Natt til torsdag er det iallfall start på ny sesong, og det gleder vi oss til, seier Ola Bruset som er leder for Todalen elveeigarlag. Han fortel at det er gjort et par endringer når det gjelder fiskekortsalget for kommende sesong.  Prisene er for så vidt uendret, men sesongkortet har gått ut, og blir i år erstatta av dagskort og ukekort som selges til samme pris som i fjor.  Det er også lagt begrensninger i sesongfangst av laks, da det i år innføres en årskvote på 6 laks pr fisker. Det er aldri artig med innskjerping av fiskeregler, men laksefiskerne er vant til at det skjer, seier Ola Bruset.  Han sier at dagens laksefiskere viser stor respekt for laksen og har stor vilje til å tilpasse seg nye regler.  Bruset sier at vi i fremtiden må regne med strenge reguleringer av fisket for å prøve å ta vare på villaksen og dens gode gener, selv om de er skjøre. Salget av fiskekort skjer i år som tidligere på Todalshytta og på Matkroken L. Hals.