Utvikler samarbeidet med Todalshytta

Todalen Elveeigarlag utvikler et utvidet samarbeid om laksefisket i Toåa med Todalshytta.  I ei pressemelding informerer laget om opplegget som i første omgang er en prøveordning på 2 år.  Det nye opplegget vil komme godt ut både med salg av lakseturisme

Begrensninger i fisket – freder holaksen

Før fiskesesongen starta har direktoratet bebuda midtsesongevaluering, slik som det har vore dei siste åra i Toåa. Leiar i Todalen elveeigarlag, Asbjørn Karlsen, fortel at styret har utført pålagt midtsesongevaluering.  – Det har vore bra fiske i årets sesong, mange

Godt fiske – reknar med at det fortsett neste veke også

Så langt i sesongen – etter 19 dager – er det kome på land 53 laksar i Toåa som er meldt inn i Laksebørsen.  Det er eit veldig bra resultat, og når ein tenker på gjennomsnitt vekta så vidt tippar