Djupdalen sett fra Philipsbrua.  Foto: Jon Olav Ørsal

Midtsesongevaluering – lever fangstrapportene elektronisk

Neste uke skal det leveres rapport til fylkesmannen med tanke på evaluering av laksefisket midet i sesongen. Ut fra erfaring og kjennskap er den elektroniske rapporteringen via nettsida www.todalslaks.no  mangelfull, og leder i Todalen elveeigarlag Ola Bruset ber om at dettte gjøres snarest.

Basert på muntlig rapportering er det tatt rundt 60 lakser i Toåa hittil i sesongen, noe som er et helt enestående resultat sammenliknet med tidligere sesonger. men nå har elveeigarlaget behov for litt mer nøyaktige tall i forbindelse med midtsesongevalueringen.

Skriftlig sluttrapport og levering av fiskekortet skjer etter at perioden er over, eller ved sesongslutt 15. august for sesongkort.