Fiske

Kjøp av fiskekort

Fiskekort får du kjøpt på Matkroken L.Hals  telefon 71 66 38 00 – åpent 09-18 (16) og på nettsiden INATUR ved å klikke på linken.  Nytt fra 2018 er at sesongkortet gjeninnføres, og blir da gyldig for laks- og ørretfiske i Toåa hele sesongen.

Smittefare

I Toåa har vi unngått infisering av Gyrodactylus Salaris. Derfor er det et krav om desinfisering av utstyr som har vært brukt i andre vassdrag. Desinfisering av utstyret er gratis.

Desinfisering av utstyr utføres hos Matkroken L. Hals eller hos Todalshytta (480 99 478/71 66 38 36).

Her kan du fiske:

I hele Toåa (unntatt sideelver) opp til Storfossen kan du fiske, unntatt på følgende eiendommer: Gammelfabrikken, Trudvang, Ramsøya, Brusethaugen, Bruset øvre og Holmen (nordsida). Dette er  merket med rødt på kartet og skiltet på elvebredden. Vær oppmerksom på at det vart gjort endringer på dette i 2018!

Fangstavgrensning:

Døgnkvote for hver fisker: 2 laks og 2 ørret pr døgn.
Årskvote pr fisker er 6 laks.

Rapportering

Fangstrapportering fortløpende og meldes digitalt – direkte på www.todalslaks.no eller på Fettfinneklipping-thwww.norskelakseelver.no

Fisketider for laks og sjøørret

15. juni – 15. august

Priser på fiskekort

Døgnkort:   kr   300,-
Ukekort:   kr   600,-
 Sesongkort  kr  1800,-

Alle priser er inkl. 25 % merverdiavgift.
Barn under 16 fisker gratis, men må rapportere fangsten.

Kontroll

Todalen Elveeigarlag har egne kontrollører som har jevnlig kontroller i elva.