Fiske

Kjøp av fiskekort

Fiskekort får du kjøpt på Matkroken L.Hals  telefon 71 66 38 00 – åpent 09-18 (16) og på KNT Todalshytta telefon 480 99 478/71 66 38 36 – åpent 10-22.

Smittefare

I Toåa har vi unngått infisering av Gyrodactylus Salaris. Derfor er det et krav om desinfisering av utstyr som har vært brukt i andre vassdrag. Desinfisering av utstyret er gratis.

Desinfisering av utstyr utføres hos Matkroken L. Hals  (71 66 38 00) eller hos Todalshytta (480 99 478/71 66 38 36).

Her kan du fiske:

I hele Toåa (unntatt sideelver) opp til Storfossen kan du fiske, unntatt på følgende eiendommer: Gammelfabrikken, Trudvang, Ramsøya, Bruset øvre og Holmen (nordsida). Dette er  merket med rødt på kartet og skiltet på elvebredden. Vær oppmerksom på at det vart gjort endringer på dette i 2013!

Fangstavgrensning:Fettfinneklipping-th

Døgnkvote for hver fisker: 2 laks og 2 ørret pr døgn.
Årskvote pr fisker er 6 laks.

Rapportering

Nytt i 2014 er fortløpende rapporteering av fangsten. Dette har sin bakgrunn i pålagt midtsesongevaluering, og rapport sendes som e-post på eget skjema som du finn på denne linken. All fettfinneklipt laks skal registreres for skanning hos Ola Bruset tlf 915 95 894 eller hos Rossåa settefiskanlegg på vakttelefon 948 34 449. (Et antall av den fettfinneklipte er utstyrt med eletroniske PIT-merker!)

Etter endt fiske rapporterer du totalfangsten og fettfinneklippet laks til Matkroken L. Hals Eftf eller Todalshytta. Her vil depositum bli utbetalt.

Fisketider for laks og sjøørret

15. juni – 15. august

Priser på fiskekort

Døgnkort: kr 300,-
Ukekort: kr 600,-

Alle priser er inkl. 25 % merverdiavgift.
Alle må betale depositum på kr 100,- som en får igjen ved levering av fangstrapport.
Barn under 16 fisker gratis, men må rapportere fangsten.

Kontroll

Todalen Elveeigarlag har egne kontrollører som har jevnlig kontroller.