Fangstrapportering

Fangstrapportering må sendes inn fortløpende. rapportering skjer direkte INATUR, eller via nettsiden til Norske Lakseelver