Årlige Arkiv: 2014

Storlaksen blir far til mange..

Det ble litt av en kamp for å bedøve storlaksen.  Foto: Monika Klungervik

Den store hannlaksen som bokstavelig talt gikk i garnet i Raubekkhølen i forbindelse med stamlaksfisket blir nok far til mange nye lakser. 13.800 rogn frå den store holaksen ble tirsdag befruktet med melke fra storlaksen, og dermed er det gode

Storlaks får føre genene videre?

Kjetil haugen bedøver storlaksen for å ta mål og vekt.   Foto: Jon Olav Ørsal

Stamlaksfiskerne fikk skikkelig fangt i Raubekkhølen søndag, der en hannlaks på 14,5 kg vart fanga. I tillegg fikk dei også et par stor hunnlaks der den største var 8,5 kg. I fangsten var det også et par lakser som var

Innspurt på laksefisket i Toåa

Fisket i Toåa har i sommer vært preget av liten vannføring. Bilde et tatt fra brusetbrua og oppover mot Teinhølen. Foto: Jon Olav Ørsal

Fredag kveld ved midnatt (15.8.) er det definitivt slutt på årets laksefiske i Toåa. Det har vært en sesong som er langt under pari, og det fine ferieværet vi har hatt i sommer har langt fra vært noe ønskevær for

Forska på fisking med strøm

Forskinga gikk føre seg i eit prøvefelt ved Raubekkhølen..  Foto: Jon Olav Ørsal

Måndag hadde Toåa besøk av 5 forskarar fra NINA – Norsk Institutt for naturforskning. Dei har eit forsningsprosjekt som går på ledeevne for elektrisk straum i vatn, med variasjonar i forskjellige temperaturar, fortalte forskningsleiar Gunnbjørn Bremset.  Dei brukar nemleg eletrisitet til

Nye tiltak i laksefisket fra 18. juli

Laksefiskar_0989

Etter midtsesongevaluering innfører Miljødirektoratet nye tiltak for laksefisket i Toåa, gjeldende fra 18. juli og resten av sesongen. Vedtaket i Miljødirektoratet lyder: «Fiskesesongen i Toåa avsluttes den 15. august. Fra og med 18. juli skal all fisk over 65 cm

Gjenfangstregistrering i Toåa – overvåking av merket laks

All fettfinneklipt laks skal rapporterast til elveeigarlaget.   Foto: Jon Olav Ørsal

Rossåa settefiskanlegg (Statkraft Energi AS) effektuerer nå pålegget fra Miljødirektoratet som gjelder utsetting av 2000 smolt i Toåa hvert år. Denne smolten kan gjenkjennes ved at den er fettfinneklipt, slik at fettfinnen mangler. Fra i år er det meste av

Fin flueelv – fornøyd med resultatet

lars Arild Houmb tok en fin og lusfri hannlaks i Båthølen natt til tirsdag.  Foto: Jon Olav Ørsal

Lars Arild Houmb fra Brumunddal har fisket i Toåa denne helgen, og var god fornøyd med resultatet. 4 fisker har han tatt på flue, og laksen på bildet er en hannlaks på rundt 2,5 kg tatt i båthølen i natt.

Klart for mottak av stamlaks

Stamlakskassene er på plass i Toåa.  Foto: Jon Olav Ørsal

Restaureringsarbeid i Stamlakshuset er nå avslutta. Laksekarene er alt kommet på plass, og det er klart for mottak av stamlaks igjen. Det har foregått en omfattende restaurering av gulvet i stamlakshuset, og nå det ferdig epoxybehandlet og klart for litt

Ekstraordinært tiltak – hunnfisk gjenutsettes fra 26. juni

Leder i Todalen elveeigarlag Ola Bruset. Teindammen i bakgrunnen.  Foto. Jon Olav Ørsal

På grunn av det dårlige innsiget av laks til Nordmøre og Sør Trøndelag har Miljødirektoratet innført ekstraordinære tiltak. All hunnlaks må gjenutsettes fra og med 26. juni. Dersom midtsesongsevalueringen viser at gytebestandsmålet ikke blir nådd, blir i tillegg sesongen avkortet

Laksen bet på kroken til Ivar

Ole Petter Kjernåsen, Ivar Borthen og Johan Nygaard har "samling" på Øyabrua.  Foto: Jon Olav Ørsal

Torsdag ettermiddag bet storlaksen på markkroken til Ivar Borthen. Det skjedde i Engjavadhølen, litt nedafor hengebrua og det er bekreftelse på at det også er kommet storlaks i den øvre delen av Toåa. Utover uka har det vært få laksefissere å