Styremøte i Todalen elveeigarlag.  Fra venstre Tove T. Brøndbo, Gudmund Hyldbakk, Asbjørn Karlsen, Kjell Øyen og Håvard Halset.   Foto: Jon Olav Ørsal
Begrensninger i fisket – freder holaksen

Før fiskesesongen starta har direktoratet bebuda midtsesongevaluering, slik som det har vore dei siste åra i Toåa. Leiar i Todalen elveeigarlag, Asbjørn Karlsen, fortel at styret har utført pålagt midtsesongevaluering.  – Det har vore bra fiske i årets sesong, mange

Fin vassføring i elva no - ideell for fluefiske hvis du spør!  Foto: Jon Olav Ørsal
Godt fiske – reknar med at det fortsett neste veke også

Så langt i sesongen – etter 19 dager – er det kome på land 53 laksar i Toåa som er meldt inn i Laksebørsen.  Det er eit veldig bra resultat, og når ein tenker på gjennomsnitt vekta så vidt tippar

I dag tok Rune Holtberget sin tredje laks - det skjedde i sone 1 og vekta stoppet på 5,5 kg  Foto: Privat
Rapport fra fiskestarten i Toåa

Det har vært en eventyrlig start på fisket i Toåa i år.  Hittil er det rapportert 15 laks totalt – derav 4 storlaks over 7 kg, og 11 mellomlaks på mellom 3 og 7 kg. Den største laksen er på